Ổn áp Lioa 3 pha ngâm dầu 400kVA | Input 304-460VAC, Output 380VAC

  • Ổn áp Lioa 3 pha ngâm dầu 400kVA | Input 304-460VAC, Output 380VAC
Nhà sản xuất: LIOA
Mã Sản phẩm: ONAP0026
Giá bán:
1₫
Thông số kĩ thuật: