Quy định đổi trả hàng của cửa hàng

Nếu khách hàng không hài lòng về sản phẩm. Khách hàng vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua.

  • Sản phẩm đổi hoặc hoàn tiền phải đáp ứng điều kiện sau:
  • Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không hư hỏng do cháy, nổ, nứt,...
  • Sản phẩm chưa chỉnh sửa hay nạp chương trình.
  • Sản phẩm còn tem bảo hành và hóa đơn mua hàng
  • Mua sản phẩm online, sản phẩm gửi đi cho khách đã qua kiểm tra của nhân viên kỹ thuật. Nếu không hài lòng về sản phẩm khách hàng vui lòng gửi trả lại sản phẩm cho cửa hàng. Sau khi cửa hàng kiểm tra nếu lỗi do phía cửa hàng thì sẽ đổi cái khác cho khách. (Sản phẩm đổi trả phải đáp ứng các yêu cầu trên). Phí gửi hàng về cửa hàng bên khách mua hàng chi trả.